تبلیغات
دانشجو فقــــــــــــط تربیت بدنی - بخش دوم از فصل اول فیزیولوژی

  • سارکومر : کوچکترین واحدِ  کاریِ  یک عضله است.
  • سارکومر : شامل همه ی چیزهایی است که بین دو خط زِد قرار دارد.
  • تارچه های عضلانی از سارکومرها که کوچکترین واحد کاری عضله است ، تشکیل شده اند.
  • یک سارکومر از دو نوع فیلامان پروتئینی تشکیل شده است، که مسئول انقباض عضله هستند.
  • فیلامان میوزین : فیلامان ضخیم است که یک سر آن به شکل کروی است.
  • فیلامان اکتین : از اکتین، تروپونین، تروپومیوزین تشکیل شده است،یک سر هر فیلامان اکتین به صفحه زِد متصل است.

  • یک واحد حرکتی شامل یک نرون و تمام تارهای عضلانی است که آن عصب(نرون) ، عصب رسانی میکند.
طبقه بندی: مطالب درسی،  خلاصه درس فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی، 

تاریخ : سه شنبه 12 شهریور 1392 | 11:19 ب.ظ | نویسنده : *ستاره* . | نظرات

  • تبادل اطلاعات | پرشین بلاگ | ایران بلاگ